Medzinárodné stretnutie židovskej mládeže v Komárne

 

8-10. júna 2007

 

Význačnou úlohou ŽNO v Komárne je udržanie židovskej kultúry a náboženského života v našom meste. Po prvýkrát v roku 2002 sme organizovali stretnutie mladých z Maďarska, z Čiech a zo Slovenska.

 

Po piatich rokoch si myslíme, že je na čase sa opäť stretnúť s mladými ľuďmi -18 až 30 ročnými – tak z blízkych ako aj zo vzdialenejších regiónov. Teraz nepozývame mladých ľudí iba zo spomenutých troch krajín, ale aj z Rakúska, z Rumunska a zo Srbska.

 

Hlavnou témou trojdenného stretnutia bude regionálna spolupráca, spoločná práca, pomoc miestnym iniciatívam.

 

Začiatok programu je v piatok poobede v Menház, neskoršie spoločne v obnovenej synagóge pozdravíme Šabat. Večer bude patriť diskusii, vzájomnému hravému spoznaniu sa.

 

V sobotu pred obedom pôjdeme do synagógy a neskoršie budeme zasadať v sekciách. Poobede budú mať hostia možnosť sa oboznámiť s mestom a večer po havdola budeme spoločne počúvať tradičnú židovskú hudbu a zatančíme si.

 

V nedeľu ráno sa naši mladí stretnú s predstaviteľmi iných cirkví a následne sa zúčastnia na pamätnom dni Holokaustu v komárňanskom židovskom cintoríne. U nás je tradíciou, že každoročne druhú nedeľu v júni spomíname na obete z nášho mesta a z okolia. Teraz prítomnosť mladých, budúcej generácie je dôkazom toho, že židovská komunita žije a chce aj naďalej žiť, a prenášať svoje hodnoty z generácie na generáciu.

 

Prihláška je na webovej stránke ŽNO Kománo – prosíme o vyplnenie a zaslanie!

%d bloggers like this: